top of page
20240330-MLC01319.jpg

Nations Arise brengt lokale kerken samen om de grote opdracht te volbrengen: "Maak alle volken tot Mijn leerlingen."

Matteüs 28:19-20

bottom of page