top of page

Twente Arise

Op 29, 30 en 31 maart 2024 vond evangelisatiecampagne Twente Arise plaats in de Diekmanhal in Enschede. Maar liefst 24 kerken en 2 bedieningen van verschillende denominaties werkten samen om deze campagne tot stand te laten komen.

Twente Arise!
Kerken die samenwerken, mensen die verzoend zijn. Vele mensen die zijn uitgestapt. Christenen die zijn aangevuurd. Het is mogelijk om samen Twente te bereiken en de oogst binnen te halen.

26 samenwerkende kerken en bedieningen

24 kerken en 2 bedieningen hebben de campagne ondersteund in gebed, met faciliteiten, financiële middelen, advies en mensen. Klik hier voor een overzicht van de deelnemende kerken. 120 vrijwilligers werkten in praktische taken mee aan de uitvoering van deze campagne.

Tijdens de campagne hebben honderden mensen het evangelie gehoord, waardoor velen hun leven aan de Heer hebben gegeven, zich opnieuw aan de Heer hebben toegewijd en hebben zij genezing ontvangen door het verlossende werk van Christus aan het kruis.

Gospel Invasion

In de vier weken voorafgaand aan de campagne zijn bijna 100 verschillende mensen de straat op gegaan om het evangelie te verkondigen. Vele christenen stapten uit en gingen voor het eerst de straat op om het Goede Nieuws te delen met hen die daarvoor open stonden, waardoor tientallen mensen hun leven aan Jezus hebben gegeven.

Toerusting en bidstonden

De Gospel Invasion ging van start met een toerustingsochtend voor evangelisatie en twee weken later was er nog een moment van toerusting vanuit Christ for all Nations (CfaN). Daarnaast zijn er in de maanden voorafgaand aan de campagne meerdere momenten geweest van gezamenlijk gebed en avondmaal met voorgangers en gemeenteleden.

​Nazorg

Een boom moet geplant worden om te kunnen groeien. Mensen die tijdens de Gospel Invasion en Twente Arise een keuze voor Jezus hebben gemaakt, zijn gekoppeld aan gemeenteleden die zich hebben aangemeld voor nazorg van de deelnemende kerken. Om deze gemeenteleden toe te rusten, zijn er twee avonden geweest waarop uitgebreid training is geweest voor de follow-up.

 

Worship en koor

Tijdens Twente Arise werd de aanbidding begeleid door Heartbeat Worship met een groot koor dat samengesteld is uit leden van de deelnemende kerken. Dat was een groot succes!

 

Sta op en schitter!

Voorafgaand aan de campagne is een klein boekje in de deelnemende kerken uitgedeeld met de titel 'Sta op en Schitter!'. Dat boekje is speciaal geschreven om mensen aan te sporen een getuige in hun eigen omgeving te zijn. Niet iedereen is geroepen als evangelist, maar iedereen is geroepen om te getuigen. Bij het boekje zat een folder met een lijst waarop tien namen geschreven konden worden: tien mensen waarvoor tijd apart gezet werd om te bidden en hen uit te nodigen voor de campagne.

CfaN

​CfaN heeft een grote rol gespeeld bij deze campagne; van de toerusting voor evangelisatie tot de directeur van CfaN Europa die op de laatste avond kwam spreken. Daarnaast hebben zij hun geluidssysteem en geluidstechnici beschikbaar gesteld aan ons tijdens de campagne. Daarvoor zijn we enorm dankbaar.

Ook een grote dank aan Transvision en LightEvents voor de fantastische video- en lichtproductie!

bottom of page